Tumblelog by Soup.io
  • blondi
  • beltane
  • Americanlover
  • muslowa
  • incoherence
  • brystol
  • Maryiczary
  • hormeza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Powiedz "ty" do jakiejś rzeczy, a zaraz odczujesz zmianę we własnej psychice. Ja, które widzi "ty", nie jest tym samym ja, które widzi "to"
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr
Everything Is Awful and I’m Not Okay: questions to ask before giving up by eponis (text) and Rufina Ip (poster)
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viastonerr stonerr

June 27 2017

dobrze ze jesteś! :))
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
0734 f0c1
#Kryzysmęskości.
Reposted bygreen-tea green-tea
7086 35fa 500
Reposted fromdavid-tennant david-tennant viaKryptonite Kryptonite
7834 dc7d 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
Youth is the gift of nature, but age is a work of art.
— Stanislaw Jerzy Lec

(via coffeeforthemoon)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal via12czerwca 12czerwca
4294 1bf0
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viafreska freska
2807 0aea
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viajossie jossie
7239 7382
9540 c878
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl