Tumblelog by Soup.io
  • blondi
  • beltane
  • Americanlover
  • muslowa
  • incoherence
  • brystol
  • Maryiczary
  • hormeza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

1753 8268
Reposted fromignemferam ignemferam viaKryptonite Kryptonite
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3339 fcd5 500
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 21 2017

3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viayanek yanek
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaBalladyna Balladyna
9025 f395
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viawinby winby
8225 4a53 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viaswidron swidron
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viaswidron swidron
6071 570e 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
Reposted bylekkaprzesadaNicTuPoMnieendlesslove16
0138 13ad
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viakaktu kaktu
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
Reposted fromiminlove iminlove viafridaysister fridaysister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl