Tumblelog by Soup.io
  • blondi
  • beltane
  • Americanlover
  • muslowa
  • incoherence
  • brystol
  • Maryiczary
  • hormeza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

http://maryiczary.soup.io/post/614975044/Chcia-bym-kiedy-jeszcze-nie-m-c
Cieszy mnie popularność. a tu oryginał, gdyby ktoś był ciekaw.
Nie możesz zasnąć przy księżycu? to o to chodzi? 
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaoczekiwania oczekiwania
8262 87bf 500

December 05 2017

podsłuch dnia: "Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach. szczególnie mężczyźni."

Reposted byblackcatcavebeareternaljourneypocalujmnieolvide
A już jutro koncert HEY-a. :))) Może ktoś z was też się wybiera?  
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
5213 8dfd 500
Reposted fromalicemerry alicemerry viaorelh orelh
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromfresia fresia viaGunToRun GunToRun
Reposted frombluuu bluuu viaGunToRun GunToRun
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viaGunToRun GunToRun
5014 d08f
cutze3
Reposted fromvolldost volldost viaGunToRun GunToRun

December 04 2017

5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viaGunToRun GunToRun
2461 8bf4
Reposted fromvanille vanille viaGunToRun GunToRun

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viaGunToRun GunToRun
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun
"pełnia księżyca zdarza się cześciej niż życie w pełni."
Reposted byGunToRun GunToRun
6842 319c 500
Jean-Luc Godard and Anna Karina. 1966
Photo by Agnes Varda
Reposted bydiviwszystkodupaodysseymarlylee
1226 bd6d
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl